André Grevisse is landbouwer en veehouder in Wallonië. Zijn verhaal is dat van een rebel, een boer die open strijd voert tegen de conventionele landbouw met zijn intensief gebruik van pesticiden en chemische meststoffen. « Ik ben overtuigd dat de conventionele landbouw de wereld niet kan voeden : het bewijs is dat er vandaag overal ter wereld mensen van honger sterven. »

Olga Voglauer leeft in Oostenrijk aan de Sloveense grens. Ze wil bewijzen dat het mogelijk is te leven van haar eigen boerderij zonder mee te moeten gaan in de hang naar schaalvergroting. « Ik heb altijd tegen mijn vader gezegd dat ik geen slaaf wilde zijn van het lobbyen in de landbouwsector. »

Giuseppe Li Rosi woont in Sicilië. Als biologisch producent van oudere tarwe variëteiten, weerklinkt zijn ecologisch engagement tegen de misstappen van de conventionele landbouw. « Wanneer ik aan bioteelt doe en de opbrengsten van mijn teelten verlaag om de kwaliteit te verhogen, verklaren de mensen me voor gek ! »

Remi Schiffeleers heeft de ‘Beweging Boeren Zonder Grenzen’ opgericht. Dit grote project met het Zuiden is uniek en stelt het beleid van ‘voedselhulp’ in de wereld in vraag. Al 30 jaar lang komen jonge landbouwers uit Afrika bij Remi in Alken een opleiding volgen. « Doen is de basis van onze pedagogie ! »

Blijf op de hoogte !